Vertrouwenspersoon

In onze beroepspraktijk zien we regelmatig dat mensen het lastig vinden om naar een interne vertrouwenspersoon te gaan. Met name binnen kleinere bedrijven.

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met allerlei vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is voor die medewerkers prettig als zij terecht kunnen bij een externe vertrouwenspersoon.

Volgens de Arbowet zijn bedrijven verplicht om hun werknemers te beschermen tegen Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Bedrijven dienen hiervoor beleid op te stellen en deze ook uit te voeren. Onderdeel hiervan kan het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn.

Het takenpakket van de vertrouwenspersoon ziet er o.a. als volgt uit:

  • Het emotioneel ondersteunen van de werknemer die ongewenst gedrag ervaart;
  • Het informeren/adviseren van de werknemer over mogelijke interventies en de te verwachten consequenties;
  • Het begeleiden van de werknemer bij belangrijke momenten, zoals bijvoorbeeld het inschakelen van een mediator;
  • Het informeren over de juridische consequenties van de mogelijk door de werknemer te nemen stappen.

Onze consultant Saskia Scheffer is gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en kan de functie van externe vertrouwenspersoon voor uw organisatie vervullen.

Maak een afspraak of bel ons voor meer informatie:

0547 820480 saskia@guhru.nl